พร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จ ทางอาชีพการงาน
อีกระดับแล้วหรือยัง?

คุณเริ่มรู้สึกว่าบริษัทที่ทำงานอยู่เริ่มไม่ค่อยเหมาะสำหรับคุณแล้วใช่หรือไม่?

เราช่วยได้

อะไรคือสิ่งสำคัญ

  • รูปแบบวัฒนธรรม
    องค์กร

  • ระดับทักษะ
    ทางอารมณ์

  • ทักษะเฉพาะทาง

  • PERFECT

TB-6

อะไรที่ทำให้พนักงานดีเด่นโดดเด่น?

จากการศึกษา และวิจัย จากสถาบันชั้นนำร่วมกับข้อมูลทางด้านการสมัครงานจากบริษัทต่างๆ ได้เผยให้เห็นถึงตัวชี้วัดทักษะทางอารมณ์ ที่ได้ถูกจำกัดความว่าเป็น "สัญลักษณ์ของความสำเร็จ" 6 ตัวด้วยกัน ตัวชี้วัดเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และทักษะต่างๆ รวมถึงความสามารถที่โดดเด่น และแตกต่างจากผู้อื่น

CULTURAL
DYNAMICS

Find out where you belong

การที่จะได้ทำงานกับบริษัทที่เหมาะสม และ ”ใช่” สำหรับทุกคนนั้นเป็นเรื่องยาก จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กว่า 300% ของพนักงานมักจะลาออกในปีแรกของการทำงานเมื่อพบว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของบริษัท แต่ในทางกลับกันทุกคนจะทำงานได้อย่างมีความสุข ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว และได้รับผลตอบแทนหรือเงินเดือนที่เหมาะสมคุ้มค่า เมื่อได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรตรงกับ “ตัวคุณ” มากที่สุด

ค้นหา

โอกาสงานที่ใช่สำหรับคุณ !

คลิกเลย